Kontakt

Frågor rörande Årets potatis hänvisas till
Bitte Persson mob. 070-22 15 452
mail: bitte@larsviken.se