Kriterier

Ambitionen är att årligen utse och lyfta fram en potatis med högt odlingsvärde för fritidsodlare. I begreppet odlingsvärde vägs många olika parametrar in och det är inte enbart skördeutfallet som räknas.

Historiska aspekter, sjukdomsresistens, färg och form på potatis och potatisblommor och andra odlingsegenskaper vägs samman när valet av Årets Potatis för fritidsodlare avgörs.

Utmärkt smak och bra matlagningsegenskaper värderas extra högt, då detta är en av de viktigaste faktorerna för att garantera att odlarmödorna ska kunna resultera i välsmakande anrättningar.